Thị lực 7/10 là cận bao nhiêu Diop? Có cần đeo kính không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *