Thị lực 1/10 là cận bao nhiêu độ Diop? Có nguy hiểm không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *