Hiển thị tất cả 7 kết quả

Sinh hiển vi và hệ thống hình ảnh

Camera HIS 5000

Liên hệ

Máy chụp cắt lớp

MÁY CHỤP ĐÁY MẮT HFC-1

Liên hệ

Máy chụp cắt lớp

MÁY CHỤP ĐÁY MẮT HOCT-1F

Liên hệ

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

MÁY ĐO NHÃN ÁP KHÔNG TIẾP XÚC HNT-1/HNT-1P

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Sinh hiển vi và hệ thống hình ảnh

SINH HIỂN VI KHÁM MẮT HS-7000/5500/5000

Liên hệ